Трибуна

25 пунктів Путіна

Коли не знаєш, як описати сучасні події, звернись до підручника історії - там уже сто відсотків щось подібне є. Мені вдалося знайти програму, за якою працює Путін. І головне - програму, яку беззаперечно підтримують росіяни. Насолоджуйтесь.

Авторivasykus
17 мая 2014, 12:57
4

Коли не знаєш, як описати сучасні події, звернись до підручника історії - там уже сто відсотків щось подібне є. Мені вдалося знайти програму, за якою працює Путін. І головне - програму, яку беззаперечно підтримують росіяни. Насолоджуйтесь.

1. Ми вимагаємо об'єднання всіх росіян* у Велику Росію** на основі права народів на самовизначення.

2. Ми вимагаємо рівноправності для російськомовного народу нарівні з іншими націями і скасування положень Біловезьких угод***.

3. Ми вимагаємо життєвого простору: територій і земель (колоній), необхідних для проживання нашого народу і для розселення його надлишкової частини.

4. Громадянином Росії може бути тільки той, хто належить до російської нації, в чиїх жилах тече російська кров, незалежно від релігійної приналежності. Таким чином, жоден єврей, українець, представник народів Кавказу чи Центральної Азії**** не може бути віднесений до російської нації, а також бути громадянином Росії.

5. Той, хто не є громадянином Росії, може проживати в ній як гість, на правах іноземця. Кожен іноземець зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства про іноземців.

6. Право займати пости, пов'язані із законотворчістю, а також управлінням державою, може належати виключно громадянам. Тому ми вимагаємо, щоб усі посади в будь-якій публічній організації, будь-якого рівня - загальнодержавної, обласної або муніципальної - займали лише громадяни держави. Ми боремося проти розкладницької парламентської практики заняття посад тільки залежно від партійної приналежності без урахування характеру і здібностей.

Ми вимагаємо об'єднання всіх росіян у Велику Росію на основі права народів на самовизначення.

7. Ми вимагаємо, щоб держава в першу чергу зобов'язалося піклуватися про працевлаштування та життя громадян Росії. Якщо неможливо прогодувати все населення держави, то особи, що належать до чужих націй (не громадяни держави), повинні бути вислані з країни.

8. Вся подальша імміграція в Росію осіб неросійського походження повинна бути призупинена. Ми вимагаємо, щоб усі особи неросійського походження, які іммігрували до Росії після 8 грудня 1991 року*****, були видворені з держави.

9. Всі громадяни держави повинні володіти рівними правами і обов'язками.

10. Першим обов'язком для кожного громадянина Росії є виконання розумової чи фізичної роботи. Діяльність кожного окремого громадянина не повинна суперечити інтересам суспільства в цілому. Навпаки, така діяльність повинна протікати в рамках суспільства і бути спрямованою на загальну користь. Тому ми вимагаємо:

11. Знищення нетрудових і легких доходів, а також зломленого процентного рабства.

12. Враховуючи величезні людські жертв і майнові втрати, необхідні від нації при кожній війні, особисте збагачення під час війни повинно розглядатися як злочин проти нації. Таким чином, ми вимагаємо повної конфіскації усіх прибутків, пов'язаних з особистим збагаченням у воєнний час.

13. Ми вимагаємо націоналізації всіх створених акціонерних підприємств.

14. Ми вимагаємо участі робітників і службовців у розподілі прибутку великих комерційних підприємств.

15. Ми вимагаємо розробки і створення по-справжньому гідного пенсійного забезпечення.

16. Ми вимагаємо створення здорового середнього класу і його збереження, а також негайного вилучення з приватної власності великих магазинів і здачі їх в оренду, за низькими цінами, дрібним виробникам. Ми вимагаємо ведення досить суворого обліку з поставок товарів від дрібних виробників, здійснюваних на підставі державних замовлень, замовлень громад та земель.

17. Ми вимагаємо проведення земельної реформи, що відповідає потребам і інтересам нації, прийняття закону про безоплатну конфіскацію землі для суспільних потреб. Анулювання відсотків по земельних заставних, заборона спекуляцій землею.

18. Ми вимагаємо безжальної боротьби проти тих, хто своєю діяльністю шкодить інтересам суспільства. Ми вимагаємо введення смертної кари для злочинців, які вчинили злочин проти російського народу, лихварів, спекулянтів тощо, незалежно від їх релігійної чи національної приналежності.

19. Ми вимагаємо заміни римського права, що служить інтересам матеріалістичного світового порядку, російським народним правом.

Партія стоїть на засадах позитивного православ'я і бореться з духом матеріалізму всередині нації

20. Щоб забезпечити кожному здатному і старанному росіянину можливість одержати вищу освіту і зайняти керівне становище, держава повинна піклуватися про всебічний широкий розвиток всієї нашої системи народної освіти. Програми всіх навчальних закладів повинні бути приведені у відповідність до вимог практичного життя. З самого початку розвитку свідомості дитини школа повинна цілеспрямовано навчати його розуміння ідей державності. Ми вимагаємо, щоб особливо талановиті діти бідних батьків, незважаючи на їхнє положення в суспільстві і рід занять, отримували б освіту за рахунок держави.

21. Держава повинна направити всі зусилля на оздоровлення нації: забезпечити захист материнства і дитинства, заборонити дитячу працю, покращити фізичний стан населення шляхом законодавчого запровадження загальнообов'язкових тренувальних занять і фізичних вправ, підтримки клубів, що займаються фізичним розвитком молоді.

22. Ми вимагаємо ліквідації контрактної армії та створення народної армії.

23. Ми вимагаємо відкритої політичної боротьби проти явної політичної брехні та її розповсюдження в пресі. З метою створення російських медіа****** ми вимагаємо, щоб:

  • усі співробітники, редактори і власники російських медіа, що виходять російською мовою, були громадянами держави;
  • неросійські медіа повинні отримувати спеціальний дозвіл держави на діяльність. При цьому вони повинні виходити неросійською мовою;
  • особам неросійської національності законодавчо забороняється мати будь-який фінансовий інтерес чи вплив на російські медіа. У покарання за порушення даного закону таке медіа буде заборонене, а іноземці негайно депортовані. Медіа, що приносять шкоду інтересам суспільства, повинні бути заборонені. Ми вимагаємо введення законодавчої боротьби проти літературних і культурних течій, що чинять руйнівний вплив на наш народ, а також заборони всіх заходів, що сприяють цьому занепаду.

24. Ми вимагаємо свободи для всіх релігійних віросповідань в державі, до тих пір, поки вони не становлять загрози для нього і не виступають проти моральних і моральних почуттів російської нації. Партія, як така, стоїть на позиціях позитивного православ'я*******. Вона бореться з матеріалістичним духом всередині нації і поза нею, і переконана, що подальше одужання нашого народного організму може бути досягнуто шляхом постійного оздоровлення всередині себе. Останнє можливо здійснити, реалізуючи принцип пріоритету суспільних інтересів над своїми особистими.

25. Для здійснення всього перерахованого ми вимагаємо:

  • Створення сильної централізованої влади держави.
  • Незаперечний авторитет центрального політичного парламенту на території всієї держави, а також у всіх його організаціях.
  • Створення станових і професійних палат для здійснення прийнятих державою законів у всіх федеральних землях.

Думаю, не варто пояснювати, хто є автором цього тексту. І у мене виникає тільки два питання. Як вони можуть не бачити цієї - навіть не аналогії - абсолютної ідентичності? І друге - велика частка програми присвячена вирішенню соціальних проблем, то, може, нацизм це не так уже й погано?

Виноски

*німці

**Німеччина

***Версальський і Сен-Жерменський мирні договори

****в оригіналі - тільки євреї

*****2 серпня 1914

******газети

*******християнство.

Алексей Герман
Знакомая программа , где то уже это было - лет эдак 80 назад .
Ответить
2
Мария Патока
Плюсую. Пункт 4 - навіщо треба було проводити 2 війни у Чечні тоді? А де ви це взяли?
Ответить
2
ivasykus
ответил на комментарий пользователя Мария Патока
Це програма НСДАП, так і називається - "25 пунктів". Я просто підкоригував деякі деталі, аби пристосувати до російських умов. Її можна в інтернеті легко знайти, у тому числі на Вікіпедії
Ответить
5
vovan_72
Извините, но это просто бред.
Ответить
0

Другие посты блога