NPanasiuk
Блог

Регламент ФІФА щодо співпраці з посередниками

http://www.ihd-wallpapers.com/wp-content/uploads/2014/09/Fifa_logo-5.jpg

Згадав, що з 1 квітня 2015 року вступає в силу новий Регламент ФІФА щодо співпраці з посередниками (Regulations on Working with Intermediaries). Вирішив, що потрібно поділитися власним українським варіантом перекладу даного Регламенту.

Якщо комусь потрібно, то можу надіслати переклад в форматах docx чи pdf. Пишіть куди завгодно, де зможете мене знайти. Намагатимусь відповісти максимально швидко.

Також буду дуже вдячний, якщо ви запропонуєте свої варіанти перекладу. Мені далеко до перекладацького ідеалу, тому певні словосполучення чи речення можуть звучати дещо дивно. Але суть викладеного я намагався передати максимально близько до оригіналу.

 

РЕГЛАМЕНТ ФІФА ЩОДО СПІВПРАЦІ З ПОСЕРЕДНИКАМИ

 

ЗМІСТ

Визначення поняття «посередник» Преамбула

 1. Сфера застосування
 2. Основні принципи
 3. Реєстрація посередників
 4. Вимоги до реєстрації
 5. Договір на представництво
 6. Розголошення та публікація
 7. Виплати посередникам
 8. Конфлікт інтересів
 9. Санкції
 10. Виконання зобов’язань асоціаціями
 11. Перехідні положення

Додаток 1 Посередницька Декларація для фізичних осіб

Додаток 2 Посередницька Декларація для юридичних осіб

 

Визначення поняття «посередник»

Посередник – фізична або юридична особа, яка за винагороду або безкоштовно представляє гравців і / або клуби в переговорах з метою укладення трудового контракту або представляє клуби в переговорах з метою укладення трансферного контракту.

Примітка: Терміни, що стосуються фізичних осіб, можуть застосовуватися до обох статей, а також до юридичних осіб. Будь-який термін в однині може застосовуватися в множині і навпаки.

 

Преамбула

ФІФА несе відповідальність за постійне поліпшення футболу і збереження його широкої цілісності. У даному контексті одним з ключових завдань ФІФА є підтримка і охорона високих етичних стандартів у відносинах між клубами, гравцями і третіми особами і, таким чином, дотримання вимог належного управління та принципів фінансової відповідальності. Зокрема ФІФА вважає за необхідне захищати гравців та клуби від залучення їх в неетичні і/або незаконні дії і обставини в контексті укладення трудових контрактів між гравцями і клубами і укладення трансферних контрактів. У світлі цих міркувань і з метою правильного реагування до мінливих реалій сучасних відносин між гравцями і клубами, а також можливості контролю і прозорості трансферів гравців, ФІФА приймає цей Регламент відповідно до статті 4 Регламенту щодо застосування Статуту ФІФА. Цей Регламент повинен виступати як мінімум стандартів/вимог, які мають бути реалізовані кожною асоціацією на національному рівні. Останні мають право подальшого внесення додаткових вимог до них.

 

1 Сфера застосування

1. Ці положення спрямовані на асоціації по відношенню до залучення послуг посередників гравцями або клубами для того щоб:

 1. Укласти трудовий контракт між гравцем і клубом.
 2. Укласти трансферний контракт між двома клубами.

2. Асоціації мають здійснювати і забезпечувати принаймні мінімум цих стандартів/вимог, відповідно до покладених на них зобов’язань по даному Регламенту, за умови дотримання обов’язкових законів та інших обов’язкових національних актів, застосовних до асоціації. Асоціації мусять розробити правила, які повинні враховувати принципи, встановлені в цих положеннях.

3. Право асоціацій виходити за межі цього мінімуму стандартів/вимог зберігається.

4. Норми цього Регламенту та можливі додаткові положення, що виходять за межі цих мінімальних стандартів/вимог, впроваджених асоціацією, не повинні впливати на юридичну силу відповідних трудових контрактів та/або трансферних контрактів.

 

2 Основні принципи

1. Гравці та клуби мають право залучати посередників при укладенні трудового контракту та/або трансферного контракту.

2. У виборі та залученні посередників гравці та клуби повинні діяти з належною обачністю. У даному контексті належна обачність означає, що гравці та клуби повинні використовувати належні зусилля для того, щоб упевнитися, що посередники підписали відповідну Посередницьку Декларацію і договір про представництво, укладений між сторонами.

3. Кожен раз, коли посередник приймає участь в угоді, він повинен бути зареєстрований відповідно до нижчезгаданої статті 3.

4. Залучення офіційних осіб, зазначених у пункті 11 розділу «Визначення» Статуту ФІФА, як посередників гравців і клубів заборонено.

 

3 Реєстрація посередників

1. Заради прозорості угод кожна асоціація повинна реалізувати систему реєстрації для посередників, яка мусить бути опублікована відповідно до нижчезгаданої частини 3 статті 6. Посередники мають реєструватися у відповідній реєстраційній системі кожен раз, коли вони індивідуально беруть участь в конкретній операції (див. частини 2 і 3 нижче).

2. В рамках вищевикладеної реєстраційної системи асоціації повинні вимагати від клубів і гравців, які використовують послуги посередників, надання щонайменше Посередницької Декларації згідно з додатками 1 і 2 даного Регламенту. Асоціації мають право робити запити щодо додаткової інформації та/або документації.

3. Внаслідок укладення відповідної угоди гравець, що скористався послугами посередника в рамках вищезгаданої частини 1а) статті 1, повинен представити керівництву клубу, з яким він підписав свій трудовий контракт щонайменше Посередницьку Декларацію та інші документи, що вимагаються керівництвом. У разі переукладення трудового контракту гравець, що скористався послугами посередника, також повинен надати керівництву його поточного клубу подібну документацію.

4. Внаслідок укладення відповідної угоди клуб, що скористався послугами посередника в рамках вищезгаданої частини 1b) статті 1, повинен надати керівництву іншого клубу, за який гравець зареєстрований, щонайменше Посередницьку Декларацію та інші документи, що вимагаються керівництвом. Якщо при влаштуванні свого гравця в інший клуб, клуб скористався послугами посередника, то такий клуб повинен вислати копію Посередницької Декларації в свою асоціацію.

5. Вищевказане сповіщення має провадитися гравцями і клубами кожен раз при здійсненні будь-якої діяльності в рамках частини 1 статті 1 даного Регламенту.

 

4 Вимоги до реєстрації

1. У доповненні до інформації, наданої у відповідну асоціацію гравцем або клубом згідно з вищезгаданою статтею 3, і перед тим як відповідний посередник може бути зареєстрований, асоціація щонайменше повинна бути впевнена, що залучений посередник має бездоганну репутацію.

2. Якщо посередник відноситься до юридичної особи, асоціація, відповідальна за реєстрацію угоди, повинна також бути впевнена, що фізичні особи, які представляють юридичну особу у рамках відповідної угоди, мають бездоганну репутацію.

3. Асоціації повинні також бути впевнені, що при здійсненні посередником своєї діяльності за контрактом з клубом і/або гравцем не має контрактних відносин з лігами, асоціаціями, конфедераціями ФІФА, які можуть спричинити конфлікт інтересів. Посередники не повинні прямо або опосередковано допускати, що б такі договірні відносини з лігами, асоціаціями, конфедераціями або ФІФА існували у зв’язку з їх діяльністю.

4. Асоціації вважаються такими, що виконали свої зобов’язання відповідно до вищезгаданих частин 1-3, якщо вони отримали від посередника належно підписану Посередницьку Декларацію згідно з додатками 1 і 2 даного Регламенту.

5. Коли відбувається реєстрація посередника, договір на представництво, який посередник укладає з гравцем і/або клубом (див. нижчезгадану статтю 5), повинен віддаватися на зберігання в асоціацію.

 

5 Договір на представництво

1. Заради ясності клуби та гравці повинні вказувати у відповідному договорі на представництво характер правовідносин, який вони мають з їх посередниками, наприклад, чи включає посередницька діяльність у себе обслуговування, консультаційні послуги в рамках частини 1 статті 1 даного Регламенту, працевлаштування або будь-які інші правовідносини.

2. Основні моменти правовідносин, укладених між гравцем і /або клубом та посередником, повинні бути відображені в письмовій формі до початку посередником своєї діяльності. Договір на представництво повинен містити в собі як мінімум наступну інформацію: назви сторін, термін правовідносин, винагорода посередника, загальні умови оплати, дата завершення, заключні положення та підписи сторін. Якщо гравець є неповнолітнім, то договір на представництво зобов’язаний підписати законний представник гравця відповідно до національного законодавства країни, в якій гравець проживає.

 

6 Розголошення і публікація

1. Гравці та/або клуби зобов’язані розголошувати їхнім відповідним асоціаціям (див. частини 2 і 3 статті 3) повну інформацію про будь-яку погоджену винагороду або платежі в будь-якій формі посередникам, які вони здійснили або повинні будуть здійснити. На додаток до цього гравці і/або клуби повинні за запитом (окрім договору на представництво, розголошення якого обов’язково відповідно до вищезгаданої частин 5 статті 4) розголошувати компетентним органам ліг, асоціацій, конфедерацій і ФІФА всі контракти, угоди та документи з посередниками, пов’язані з їхньою діяльністю щодо цих положень, з метою дослідження цих контрактів, угод та документів. Гравці та/або клуби повинні, зокрема, досягати угод з посередниками, переконуючись, що не існує перешкод для розголошення вищезгаданої інформації та документів.

2. Всі вищевказані контракти повинні бути прив’язані до трансферного або ж трудового контракту залежно від обставин з метою реєстрації гравця. Клуби та гравці повинні впевнитися, що будь-який трансферний або трудовий контракт, укладений за допомогою посередника, містить ім’я та підпис цього посередника. Якщо гравець і/або клуб не користуються послугами посередника в перемовинах, документація, надана в рамках відповідної угоди, повинна містити спеціальну вказівку на цей факт.

3. Наприкінці березня кожного календарного року асоціації повинні публікувати, наприклад, на їхньому офіційному сайті, імена посередників, яких вони зареєстрували, а також разові операції, до яких посередники були залучені. Крім цього, асоціації також повинні публікувати загальну суму всіх винагород або платежів, фактично виплачених посередникам гравцями, що користуються їхніми послугами, та кожним пов’язаним з ними клубом. Ці кількісні дані мають бути опубліковані у зведеному показнику окремо для всіх гравців та клубів.

4. Асоціації можуть також надавати їхнім зареєстрованим гравцям та клубам будь-яку інформацію, що відноситься до угод, які порушили дані положення.

 

7 Виплати посередникам

1. Сума винагороди посереднику, який був залучений діяти від імені гравця, повинна вираховуватися на основі основного валового доходу гравця протягом усього терміну дії контракту.

2. Клуби, які залучили послуги посередника, повинні винагородити його одноразовою виплатою, узгодженою письмово при укладенні відповідної угоди. Якщо сторони домовляться, то така оплата може здійснюватися в розстрочку.

3. Беручи до уваги відповідні національні регламенти і усі обов’язкові положення національних та міжнародних нормативно-правових актів, гравці і клуби можуть керуватися наступними критеріями як рекомендаціями:

 1. Загальна сума винагороди за угоду за участю посередників, які залучалися діяти від імені гравця, не повинна перевищувати три відсотки (3%) від основного валового доходу за весь термін дії відповідного трудового контракту.
 2. Загальна сума винагороди за угоду за участю посередників, які залучалися діяти від імені клубу для того, щоб укласти трудовий контракт з гравцем, не повинна перевищувати три відсотки (3%) від кінцевого основного валового доходу за весь термін дії відповідного трудового контракту.
 3. Загальна сума винагороди за угоду за участю посередників, які залучалися діяти від імені клубу для того, щоб укласти трансферний контракт з іншим клубом щодо переходу гравця, не повинна перевищувати три відсотки (3%) від суми, сплаченої клубом за перехід цього гравця.

4. Клуби повинні упевнитися, що виплати (такі як виплати по трансферу, компенсація за підготовку або солідарні виплати), здійснені одним клубом іншому клубу у зв’язку з трансфером, не виплачені посередникам, і що такі виплати не проведені посередниками. Це включає, але не обмежує, наявність будь-якого інтересу в будь-якій виплаті по трансферу або майбутній трансферній вартості гравця. Переуступання прав вимоги також заборонене.

5. З урахуванням нижчезгаданих частини 6 статті 7 та статті 8 кожна виплата за послуги посередника повинна бути здійснена виключно клієнтом посередника безпосередньо самому посереднику.

6. Після укладення відповідної угоди і за умови згоди клубу гравець може надати письмовий дозвіл клубу заплатити посереднику від свого імені. Виплата, здійснена від імені гравця, повинна бути проведена у відповідності з терміном встановленої угоди між гравцем і посередником.

7. Офіційним особам, зазначеним у пункті 11 розділу «Визначення» Статуту ФІФА, заборонено отримувати повністю або по частинам будь-яку плату від посередника, виплачену йому за угодою. Будь-яка офіційна особа, що порушить вищевказане правило, підлягає дисциплінарним санкціям.

8. Гравцям та/або клубам, які залучили послуги посередника при перемовинах по трудовому контракту і/або трансферному контракту, заборонено здійснювати будь-які виплати таким посередникам, якщо гравець, що є стороною операції, є неповнолітнім згідно пункту 11 розділу «Визначення» Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу гравців.

 

8 Конфлікт інтересів

1. Перед залученням послуг посередника гравці та/або клуби повинні докласти належних зусиль, щоб переконатися в тому, що не існує конфлікту інтересів або, скоріше за все, не існуватиме для гравців та/або клубів або для посередників.

2. Не вважається конфліктом інтересів, якщо посередник розкриває в письмовій формі будь-який дійсний або потенційний конфлікт інтересів, який у нього може виникнути з однією зі сторін, що беруть участь у справі, щодо угоди, договору на представництво або спільних інтересів, і якщо посередник має виражену письмову згоду усіх сторін, що беруть участь у справі, до початку відповідних переговорів.

3. Якщо гравець і клуб бажають скористатися послугами одного й того ж посередника в рамках однієї й тієї ж операції на умовах, встановлених у вищезгаданій частині 2, то гравець та клуб, що беруть участь у операції, повинні до початку відповідних переговорів дати свою письмову згоду та підтвердити в письмовій формі, яка зі сторін (гравець та/або клуб) повинна винагородити посередника. Сторони повинні повідомляти відповідну асоціацію про будь-які подібні угоди і, таким чином, підкорятися всім вищевказаним письмовим документам в рамках реєстраційного процесу (див. вищезгадані статті 3 і 4).

 

9 Санкції

1. Асоціації відповідальні за накладання санкцій на будь-яку сторону, яка порушує норми даного Регламенту, їхніх власних статутів або регламентів.

2. Асоціації зобов’язані опубліковувати інформацію та повідомляти ФІФА про будь-які дисциплінарні санкції, спрямовані на будь-якого посередника. Дисциплінарний Комітет ФІФА приймає рішення про розширення санкції до міжнародного масштабу відповідно до Дисциплінарного Кодексу ФІФА.

 

10 Виконання зобов’язань асоціаціями

1. ФІФА повинна перевіряти належне виконання мінімуму цих стандартів/вимог асоціаціями і може вжити необхідних заходів, якщо відповідні принципи не дотримуються.

2. Дисциплінарний Комітет ФІФА є компетентним у розгляді подібних питань відповідно до Дисциплінарного Кодексу ФІФА.

 

11 Перехідні положення

1. Даний Регламенту замінює попередній Регламент ФІФА щодо діяльності агентів гравців з останніми змінами від 29 жовтня 2007 року і набирає чинності 1 квітня 2015 року.

2. У зв’язку з набранням чинності даних положень попередня система ліцензування припиняє свою дію, всі існуючі ліцензії негайно втрачають силу і повинні бути повернуті в асоціації, які їх видали.

 

Додаток 1

Посередницька Декларація для фізичних осіб

Ім’я:

Прізвище:

Дата народження:

Громадянство/громадянства:

Повна адреса місця постійного проживання (включаючи телефон/факс і e-mail):

Я, ____________________________________________

(Ім’я, прізвище посередника)

ЦИМ ЗАЯВЛЯЮ НАСТУПНЕ:

 1. Я обіцяю поважати і виконувати усі обов’язкові положення національних і міжнародних нормативно-правових актів, що застосовуються, включаючи зокрема ті, які стосуються працевлаштування при здійсненні моєї діяльності як посередника. Крім цього, я згоден на обов’язковість дотримання статутів асоціацій та конфедерацій, а також Статуту і регламентів ФІФА в контексті здійснення моєї діяльності як посередника.
 2. Я заявляю, що в даний час не обіймаю офіційні посади, зазначені у пункті 11 розділу «Визначення» Статуту ФІФА, і не буду займати такі посади в найближчому майбутньому.
 3. Я заявляю, що маю бездоганну репутацію, і підтверджую, що ніколи не був засуджений за вироком у кримінальній справі за фінансовий або насильницький злочин.
 4. Я заявляю, що не маю договірних відносин з лігами, асоціаціями, конфедераціями або ФІФА, які можуть призвести до потенційного конфлікту інтересів. У разі неясності будь-який відповідний контракт має бути розголошено. Я також визнаю, що не повинен прямо або опосередковано допускати, що такі договірні відносини з лігами, асоціаціями, конфедераціями або ФІФА існують у зв’язку з моєю діяльністю як посередника.
 5. Я заявляю, що, відповідно до частини 4 статті 7 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, не прийму будь-яку виплату (наприклад, трансферну виплату, компенсацію за підготовку чи солідарні виплати), здійснену одним клубом іншому клубу у зв’язку з трансфером.
 6. Я заявляю, що, відповідно до частини 8 статті 7 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, не прийму будь-яку виплату від будь-якої зі сторін угоди, якщо гравець, що є стороною операції, є неповнолітнім згідно пункту 11 розділу «Визначення» Регламенту ФІФА зі статусу та трансферу гравців.
 7. Я заявляю, що не буду прямо чи опосередковано приймати участь або іншим чином пов’язуватися зі ставками, азартними іграми, лотереями і подібними заходами або угодами, пов’язаними з футбольними матчами. Я визнаю, що мені забороняється активно чи пасивно мати частки в компаніях, фірмах, організаціях тощо, які просувають, виступають посередниками, організовують або супроводжують такі заходи чи угоди.
 8. Я даю згоду, відповідно до частини 1статті 6 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, на отримання асоціацією повної інформації про будь-який платіж будь-якого характеру, який здійснив мені клуб чи гравець за мої послуги як посередника.
 9. Я даю згоду, відповідно до частини 1 статті 6 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, на отримання в разі необхідності лігами, асоціаціями, конфедераціями та ФІФА всіх контрактів, договорів та документів, пов’язаних з моєю діяльністю як посередника, з метою їхнього дослідження. Я також даю згоду вищевказаним суб’єктам на отримання відповідної документації від будь-якої іншої сторони, що консультувала, сприяла або брала певну активну участь у перемовинах, за які я несу відповідальність.
 10. Я даю згоду, відповідно до частини 3 статті 6 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, на зберігання і обробку відповідною асоціацією будь-яких даних з метою їхнього опублікування.
 11. Я, відповідно до частини 2 статті 9 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, даю згоду відповідній асоціації на опублікування деталей про будь-які дисциплінарні санкції, що були накладені на мене, та на інформування ФІФА у зв’язку з цим.
 12. Я повністю усвідомлюю і погоджуюся, що ця декларація доступна членам компетентних органів відповідної асоціації.
 13. Зауваження та рекомендації, які можуть бути потенційно значущими: _________________________________________________________________

Я сумлінно укладаю цю декларацію, достовірність якої заснована на інформації та матеріалах , що доступні мені на даний момент, і погоджуюся з тим, що відповідна асоціація має право проводити перевірки, які можуть знадобитися для контролю інформації, що міститься у цій декларації. Я, подавши цю декларацію, також визнаю, що в разі, якщо будь-яка вищевказана інформація зміниться, я повинен буду негайно повідомити відповідну асоціацію.

____________________________                   ____________________________

(Місце та дата)                                                    (Підпис)

 

Додаток 2

Посередницька Декларація для юридичних осіб

Назва компанії (юридичної особи/організації):

Адреса компанії (включаючи телефон, факс, e-mail і сайт):

Надалі іменується як «компанія»

Ім’я та прізвище фізичної особи, яка належним чином уповноважена представляти вищевказану компанію (юридичну особу/організацію):

(Примітка: кожна фізична особа, що діє від імені компанії, повинна заповнити окрему Посередницьку Декларацію)

Я, _________________________________________________________________ (Ім’я, прізвище фізичної особи, що представляє юридичну особу / організацію)

належним чином уповноважений представляти компанію

ЦИМ ЗАЯВЛЯЮ НАСТУПНЕ:

 1. Я обіцяю, що компанія, яку я представляю, і я особисто будемо поважати і виконувати усі обов’язкові положення національних і міжнародних нормативно-правових актів, що застосовуються, включаючи зокрема ті, які стосуються працевлаштування при здійсненні як посередника. Крім цього, я заявляю, що компанія, яку я представляю, та особисто я згодні на обов’язковість дотримання статутів асоціацій та конфедерацій, а також Статуту і регламентів ФІФА в контексті здійснення діяльності як посередника.
 2. Я заявляю, що в даний час не обіймаю офіційні посади, зазначені у пункті 11 розділу «Визначення» Статуту ФІФА, і не буду займати такі посади в найближчому майбутньому.
 3. Я заявляю, що маю бездоганну репутацію і підтверджую, що ніколи не був засуджений за вироком у кримінальній справі за фінансовий або насильницький злочин.
 4. Я заявляю, що ні компанія, яку я представляю, ні я особисто не маємо договірних відносин з лігами, асоціаціями, конфедераціями або ФІФА, які можуть призвести до потенційного конфлікту інтересів. У разі неясності будь-який відповідний контракт має бути розголошено. Я також визнаю, що компанія не повинна прямо або опосередковано допускати, що такі договірні відносини з лігами, асоціаціями, конфедераціями або ФІФА існують у зв’язку з її діяльністю як посередника.
 5. Я заявляю, що, відповідно до частини 4 статті 7 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, ні компанія, яку я представляю, ні я особисто не приймемо будь-яку виплату (наприклад, трансферну виплату, компенсацію за підготовку чи солідарні виплати), здійснену одним клубом іншому клубу у зв’язку з трансфером.
 6. Я заявляю, що, відповідно до частини 8 статті 7 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, ні компанія, яку я представляю, ні я особисто не приймемо будь-яку виплату від будь-якої зі сторін угоди, якщо гравець, що є стороною операції, є неповнолітнім згідно пункту 11 розділу «Визначення» Регламенту ФІФА зі статусу та трансферу гравців.
 7. Я заявляю, що ні компанія, яку я представляю, ні я особисто не будемо прямо чи опосередковано приймати участь або іншим чином пов’язуватися зі ставками, азартними іграми, лотереями і подібними заходами або угодами, пов’язаними з футбольними матчами. Я визнаю, що компанії, яку я представляю, та мені особисто забороняється активно чи пасивно мати частки в компаніях, фірмах, організаціях тощо, які просувають, виступають посередниками, організовують або супроводжують такі заходи чи угоди.
 8. Від імені компанії, яку я представляю, даю згоду, відповідно до частини 1 статті 6 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, на отримання асоціацією повної інформації про будь-який платіж будь-якого характеру, який здійснив компанії клуб чи гравець за її послуги як посередника.
 9. Від імені компанії, яку я представляю, даю згоду, відповідно до частини 1 статті 6 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, на отримання в разі необхідності лігами, асоціаціями, конфедераціями та ФІФА всіх контрактів, договорів та документів, пов’язаних з діяльністю компанії як посередника, з метою їхнього дослідження. Я також даю згоду вищевказаним суб’єктам на отримання відповідної документації від будь-якої іншої сторони, що консультувала, сприяла або брала певну активну участь у перемовинах, за які компанії несе відповідальність.
 10. Від імені компанії, яку я представляю, даю згоду, відповідно до частини 3 статті 6 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, на зберігання і обробку відповідною асоціацією будь-яких даних з метою їхнього опублікування.
 11. Від імені компанії, яку я представляю, відповідно до частини 2 статті 9 Регламенту ФІФА щодо співпраці з посередниками, даю згоду відповідній асоціації на опублікування деталей про будь-які дисциплінарні санкції, що були накладені на компанію, та на інформування ФІФА у зв’язку з цим.
 12. Я повністю усвідомлюю і погоджуюся, що ця декларація доступна членам компетентних органів відповідної асоціації.
 13. Зауваження та рекомендації, які можуть бути потенційно значущими: _________________________________________________________________

Я сумлінно укладаю цю декларацію, достовірність якої заснована на інформації та матеріалах , що доступні мені на даний момент, і погоджуюся з тим, що відповідна асоціація має право проводити перевірки, які можуть знадобитися для контролю інформації, що міститься у цій декларації. Я, подавши цю декларацію, також визнаю, що в разі, якщо будь-яка вищевказана інформація зміниться, я повинен буду негайно повідомити відповідну асоціацію.

____________________________                   ____________________________

(Місце і дата)                                                    (Підпис)

 

Аргументовані дискусії на NPanasiuk.com

Twitter, Facebook, Google

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
 • По дате
 • Лучшие
 • Актуальные
 • Друзья
Loading...